Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów Witamy w Tauron Lidze!

Media

Cur, Szabo i Szczygie?? nadal w Tarnowie

25.05.2021

Magdalena Szabó jest trzeci? zawodniczk?, z któr? dzia??acze Grupy Azoty Roleski PWSZ Tarnów zdecydowa??y si? przed??u??y? wspó??prac?. Dla do??wiadczonej skrzyd??owej b?dzie to ju?? kolejny sezon sp?dzony w zespole z Tarnowa.

Coraz mniej niewiadomych jest w sk??adzie Grupy Azoty Roleski PWSZ Tarnów na sezon 2021/2022. Dzia??acze sukcesywnie ods??aniaj? kolejne karty tarnowskiej uk??adanki. Magdalena Szabó jest trzeci? zawodniczk? po Agnieszce Cur i Karolinie Szczygie??, która b?dzie kontynuowa??a swoj? wspó??prac? z pierwszoligowcem.

Urodzona w Katowicach zawodniczka w swojej karierze reprezentowa??a mi?dzy innymi Silesi? Volley Mys??owice, a tak??e Developres Rzeszów i Polski Cukier Muszyniank? Muszyna. Ostatnie lata sp?dzi??a jednak na pierwszoligowych parkietach, broni?c barw Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Wyst?puje w tym zespole od sezonu 2018/2019. W kolejnych rozgrywkach równie?? b?dzie jedn? z „tarnowskich ??yraf”.

Zanosi si? na to, ??e w sezonie 2021/2022 dru??yna z Tarnowa b?dzie mia??a aspiracje zwi?zane z walk? o awans do TAURON Ligi. ?wiadcz? o tym transfery, których dokonano w zespole w mi?dzysezonowej przerwie. Przede wszystkim na ??awk? trenersk? ??ci?gni?to Marcina Wojtowicza, a w sk??adzie znajd? si? zawodniczki z przesz??o??ci? w najwy??szej klasie rozgrywkowej. Poza Adriann? Kukulsk?, Wiktori? Kowalsk? i Pol? Nowack?, które gra??y w Jokerze ?wiecie, zespó?? zasil? równie?? Magdalena Ociepa z Cz?stochowianki, Gabriela Ponikowska i Anna Paw??owska z PTPS-u Pi??a, Aleksandra Gancarz z #VolleyWroc??aw, Klaudia ?wistek z Energetyka Pozna?? oraz Katarzyna Wawrzyniak z BKS-u Bostik Bielsko-Bia??a.

https://siatka.org/pokaz/kolejna-zawodniczka-zostaje-w-tarnowie/